ملت گرسنه‌اند! آخوندها در منطقه دخالت می‌کنند!
Loading advertisement...
Preload Image
بالا بعدی

طرح خودمختاری کردستان ایران

کنسل
چراغ خاموش
خودکار بعدی
0 نظرات