بهشت، زوری نمیشه! جدایی دین از دولت از جمله اختلافات مجاهدین خلق با خمینی بود🔸
Loading advertisement...
Preload Image
بالا بعدی

طرح خودمختاری کردستان ایران

کنسل
چراغ خاموش
خودکار بعدی
0 نظرات