باد فنا بر اهل عبا نیز بگذرد

🟪🎥 شعر زیبایی از اسماعیل خویی که نباید از دست داد!

باد فنا براهل عبا نیز بگذرد/براین سرآمدان دغا نیز بگذرد. حکم زمان به مرگ به هنگام کهنگی/هم برحکومت فقها نیز بگذرد./دین تقیه و کژی و خدعه و فریب/وآیین زرق و روی و ریا نیز بگذرد./شیخا! رسید نعمت و پاس اش نداشتی:/می باش تا که برتو بلا نیز بگذرد./دوران سایگان خدا خوش به سر رسید؛/دوران آیگان خدا نیز بگذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *